Honnan erednek a magyar keresztnevek?

A személynevek és helynevek eredeti jelentéssel rendelkeztek, de ezek az évszázadok során elhomályosultak, így sok közülük többé nem érződik jelentésesnek.

A névdivatnak nagy szerepe van a nevek elterjedésében. Hazánkban az eredeti nevek mellett a honfoglaláskor és még utána is egy ideig a török, majd szláv voltak divatosak. A középkori névadásra a Trója-regény volt hatással. A 18. század végén és a 19. század elején pedig népszerű irodalmi művek terjesztettek egy-egy nevet. A reformkorban váltak népszerűvé a rég elfeledett és felújított nevek (Béla, Zoltán, Ildikó, Enikő).

A magyar személynevek, azaz keresztnevek nagy része héber, görög vagy latin eredetű, kisebb részük germán, szláv vagy török. Előfordulnak egyes emberek (főleg írók) által kitalált nevek is.

A régi magyar személynevek egy- vagy kételeműek voltak. A honfoglaló magyarok még egyelemű neveket használtak. Ezeknek a neveknek egy része eredeti magyar név volt, másik része egyházi (bibliai és mártírológiumi), harmadik része pedig ismeretlen eredetű név volt.

A régi névadás szorosan kapcsolódott a társadalmi-gazdasági helyzethaz, így a középkori névadást korszakolni lehet a vándorlás korszakára, a letelepedés korszakára, a hűbériség kialakulására majd megerősödésére.

 

Az első magyar nevek a 9. századból valók. Ezek között előfordul valódi személy neve és mondabeli alakok nevei is. Számos személynév maradt fent helynévben. A magyar helynévadásra jellemző volt, hogy a helységet a birtokos nevével jelölte: Egyek, Szend, Szemere, Keve, Vasad, Bátor, Tas, Debrecen, Karcag, Szoboszló, amely településnév-típus a mozgó települések miatt alakult ki. Az első korszakból (9-10. század) csak az előkelők nevei ismertek, és sok volt a török eredetű név: Ajtony (arany), Tas (kő), Tüghütüm ~ Tétény (fejedelem), Tömör (vas), Kartal (sas), Bese (kánya), Torontál (héja), Jutas (ínyenc), Üllő (fejedelem).

Voltak meghatározhatalan származású, köznévi eredetű személynevek, amiket az uralkodó család és előkelők viseltek, mint például Levedi, Liünti. A magyar előkelők nevei szinte kizárólag türk nyelvekből származtak. Levedi nevéhez kötik a magyarság honfoglalás előtti állítólagos szálláshelye, Levédia nevét is. Ezt a nevet később, a 19. században újították fel Levente alakban.

Lél (Lehel) vezér neve ugyanakkor magyar eredetű, jelentése lélek, lélegzik. Valószínű, hogy ez egy beszélő név, vagyis azt jelképezi hogy a kürt megfújásához erős tüdő és lélegzet kellett. Árpád és Buzád neve az árpa és búza szavak becéző képzővel ellátott alakjai. Ézelő (íz, ízlel), Falicsi a Jutas értelméhez hasonló magyar tőből képzett nevek, jelentésük ínyenc lehetett. Türk (=ótörök) eredetű méltóságnevek voltak a Gyula, Kende, Horka, Győ (képzővel Gyécsa, Décse, majd a 19. században Géza)

A mondai névanyag hasonló a valódi személyek neveihez: Lél, Bors, Előd (elsőszülött vagyős), Farkas, Opus (apa+s képző), Balog (balkezes), Szemény (szem+ny képző), Keve (kő+e képző), Érd (ér+d képző), Kisid~Küsid (kis~kicsi+d képző), Botond (bot, "buzogány" +n+d képző), Álmos (megálmodott).

Sajnos ebből a korból csak kevés női név maradt fenn. Török eredetű a Karoldu (fekete menyét) és a Saroldu (fehér menyét), vagy az Emese. Az Enéh mondai név azonos az ünő szóval, jelentése szarvastehén. Feltehetőleg ebből alkotta Vörösmarty az Enikő nevet.

 

A 11. századtól már sok adat van a nemesi, a 12. századtól pedig már a szolganevekre is. Mindkét csoport egy nevet használt. Az egyetlen különbség a két csoport névadási szokása között, hogy kezdetben a nemesség és a papság több keresztény és idegen nevet használt, mint a szolgák.

A nevek jelentésben különböztek az úri és a szolgai osztályok között. Az urak főleg harccal, méltósággal és tisztséggel összefüggő neveket kaptak, míg a szolgák a földműveléssel, állattenyésztéssel, mesterséggel kapcsolatos neveket. Sok név utalt testi tulajdonságra.
Leginkább a szolgáknak volt egytagú, ismeretlen eredetű neve: Dan, Bek, Bed, Bod, Csom, Mok, Pat és ezek továbbképzett alakjai: Bedő, Beke, Boda, Csoma, Moksa, Pata.

A régi magyar személyneveket 19 csoportra lehet bontani, testalkatra, nemre és rokoni viszonyra vonatkozóan, voltak testrésznevek, nevek haj és bőrszín szerint, valamint egyéb testi tulajdonság vagy fogyatkozás is megmutatkozott a névadásban. A név utalhatott az életkorra, jellemre vagy lelki tulajdonságra, női névként bóknevek is használatosak voltak. Használtak állat-, növény és ásványneveket is. Sok név utalt cselekvésre, történésre, voltak méltóságnevek, gúnynevek valamint vallási és babonás nevek is. Utaltak nevek a társadalmi helyzetre és az etnikumra is, és képeztek neveket számokból is.

A leggyakoribb nevek a férfinevek között a Nemhisz, Hazug, Mavagy, a női nevek között pedig a Csala, Sebe, Rózsa, Liliom, Viola, Gyöngy, Nyest, mint úrnőnevek. A szolgálók neve legtöbbször Pénteka, Szombatka, Szeme és származékai, Mag és származékai, Szerető, Drága.

 

A 15. századra ezeket az eredeti magyar, török és egyéb "pogány" neveket szinte teljesen kiszorították a keresztény nevek.

0.01057teszt esemény #1, október 07, péntek (07 óra 9 perc múlva)
teszt esemény #2, október 08, szombat (07 óra 9 perc múlva)
Brigitta, október 11, kedd (4 nap múlva)
Orsolya, október 21, péntek (14 nap múlva)
Zsuzsa, október 22, szombat (15 nap múlva)
Kinga, október 23, vasárnap (16 nap múlva)
Tímea, október 25, kedd (18 nap múlva)
könyvelési anyagot küldeni, november 01, kedd (25 nap múlva)
szemetest kivinni, november 01, kedd (25 nap múlva)
Imre, november 05, szombat (29 nap múlva)
KÜLDJÜK, MOST!
Móni, november 05, szombat (29 nap múlva)
Csilla, november 06, vasárnap (30 nap múlva)
virág locsólás, november 08, kedd (32 nap múlva)
Vizlágyító só , november 08, kedd (32 nap múlva)
kávé Csabival, november 10, csütörtök (34 nap múlva)
Zsuzsa, november 16, szerda (40 nap múlva)
Erzsébet, november 19, szombat (43 nap múlva)
Erzsébet, november 19, szombat (43 nap múlva)
Mónika, november 19, szombat (43 nap múlva)
Kata, november 25, péntek (49 nap múlva)
Emma, november 25, péntek (49 nap múlva)
Nóra, november 26, szombat (50 nap múlva)
Nóra, november 26, szombat (50 nap múlva)
negyedévente fodrász, december 01, csütörtök (55 nap múlva)
Imre, december 01, csütörtök (55 nap múlva)
Barbi, december 04, vasárnap (58 nap múlva)
Orsolya, december 15, csütörtök (69 nap múlva)
Erzsébet, december 16, péntek (70 nap múlva)
János, december 17, szombat (71 nap múlva)
László, december 17, szombat (71 nap múlva)
Barbi, december 17, szombat (71 nap múlva)
Kata, december 23, péntek (77 nap múlva)
Viktória, december 23, péntek (77 nap múlva)
Éva, december 24, szombat (78 nap múlva)
Éva, december 24, szombat (78 nap múlva)
Éva, december 24, szombat (78 nap múlva)
József, december 25, vasárnap (79 nap múlva)
Kamilla, december 28, szerda (82 nap múlva)
Dávid Atilla, december 30, péntek (84 nap múlva)
Erzsébet, január 01, vasárnap (86 nap múlva)
Péter, január 04, szerda (89 nap múlva)
Rita, február 11, szombat (4 hónap múlva)
Lívia, február 12, vasárnap (4 hónap múlva)
Lilla, február 16, csütörtök (4 hónap múlva)
Krisztina, február 17, péntek (4 hónap múlva)
Zsuzsa, február 19, vasárnap (4 hónap múlva)
Zsuzsa, február 19, vasárnap (4 hónap múlva)
Lilla, február 20, hétfő (4 hónap múlva)
Ádám, február 25, szombat (4 hónap múlva)
Andrea, február 26, vasárnap (4 hónap múlva)
Dávid Atilla, március 07, kedd (5 hónap múlva)
Ildikó, március 10, péntek (5 hónap múlva)
Viktória, március 16, csütörtök (5 hónap múlva)
József, március 19, vasárnap (5 hónap múlva)
Klaudia, március 20, hétfő (5 hónap múlva)
Klaudia, március 20, hétfő (5 hónap múlva)
Hajnalka, március 27, hétfő (5 hónap múlva)
Eszter, április 02, vasárnap (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Emma, április 19, szerda (6 hónap múlva)
Brigitta, április 20, csütörtök (6 hónap múlva)
Csilla, április 22, szombat (6 hónap múlva)
Péter, április 29, szombat (6 hónap múlva)
Péter, április 29, szombat (6 hónap múlva)
Tímea, május 03, szerda (6 hónap múlva)
Móni, május 04, csütörtök (6 hónap múlva)
Mónika, május 04, csütörtök (6 hónap múlva)
Csaba, május 05, péntek (6 hónap múlva)
Frigyes, május 06, szombat (6 hónap múlva)
Éva, május 16, kedd (7 hónap múlva)
Éva, május 16, kedd (7 hónap múlva)
Éva, május 16, kedd (7 hónap múlva)
Ildikó, május 16, kedd (7 hónap múlva)
Rita, május 22, hétfő (7 hónap múlva)
Eszter, május 24, szerda (7 hónap múlva)
Tünde, június 01, csütörtök (7 hónap múlva)
Tünde, június 18, vasárnap (8 hónap múlva)
Hajnalka, június 25, vasárnap (8 hónap múlva)
János, június 26, hétfő (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Nóra, július 11, kedd (9 hónap múlva)
Nóra, július 11, kedd (9 hónap múlva)
Frigyes, július 18, kedd (9 hónap múlva)
Kinga, július 24, hétfő (9 hónap múlva)
Eudoxia, július 24, hétfő (9 hónap múlva)
Lívia, július 30, vasárnap (9 hónap múlva)
Krisztina, augusztus 05, szombat (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Péter, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
László, augusztus 08, kedd (10 hónap múlva)
Klaudia, augusztus 22, kedd (10 hónap múlva)
Klaudia, augusztus 22, kedd (10 hónap múlva)
Mária, szeptember 08, péntek (11 hónap múlva)
Mária, szeptember 09, szombat (11 hónap múlva)
Ádám, szeptember 09, szombat (11 hónap múlva)
Eudoxia, szeptember 16, szombat (11 hónap múlva)
Kamilla, szeptember 27, szerda (11 hónap múlva)
Andrea, szeptember 30, szombat (11 hónap múlva)